page view image

Kulturelt Smågodt | Tor Inge Vormedal | Historien om Haugalandet 1920-tallet | Norheim kulturhus |

EVENT INFORMATION
event image

 Dette er historietimen du ønsket du hadde på skolen! 1920-tallet bar preg av økonomiske uroligheter med stor arbeidsledighet og et bankvesen som falt over ende. Tross krise og motgang er det likevel fremskritt å spore. Både by og bygd får økt tilgang til elektrisk kraft, og bedre veier og nye bussforbindelser gjør at byen og distriktene knyttes tettere sammen. Tor Inge Vormedal har de siste 20 årene skrevet nærmere 40 bøker. På Norheim kulturhus deler han av sin utrolige kunnskap og det blir også anledning til å kjøpe en og  annen bok-julegave!

toringevormedal
norheim
norheimkulturhus
karmøy
karmøy kommune
kultur i karmøy
kulturelt
kultureltsmågodt

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke!